دروازه اخبار دیجیتال و فن آوری

قابلیت شیمیایی هاله‌ی بیرونی کهکشان ها

قابلیت ها‌ی شیمیایی هاله‌ی بیرونی کهکشان ها مورد بررسی قرار گرفت

eonline724.ir

قابلیت شیمیایی هاله‌ی بیرونی کهکشان ها

در این مطلب از دروازه با ما همراه باشید تا با قابلیت شیمیایی هاله‌ی بیرونی کهکشان ها  آشنا شوید.

خوب است بدانید که بیشتر کهکشان‌ها‌ی شبیه کهکشان راه‌شیری، هاله‌هایی از ستاره در اطراف خود برخوردار هستند که این هاله‌ها بیش‌تر از خود کهکشان نشات گرفته اند.

گفته می شود که یک تیم تحقیقاتی نجومی بین‌المللی به رهبری گوسپیا بتاگلیا (Giuseppina Battaglia) از موسسه‌ی اختر‌فیزیک IAC، از هاله‌ی بیرونی راه‌شیری نشانه هایی را دریافته است.
این در حالی است که هاله‌ی بیرونی راه‌شیری بقایا‌ی ستاره‌ها‌‌ی تشکیل‌شده را شامل می شوند در کهکشان‌ها‌ی کوتوله که زمانی از کهکشان خودمان جدا شده است.

بیش‌ترین اطلاعاتی که از هاله‌ی بیرونی راه‌شیری کسب کردیم ، در حقیقت مربوط به داخل کهکشان می باشد.
بدین گونه که می‌توانیم با بررسی منظومه‌ی خورشیدی خودمان،  از بیرون راه‌شیری اطلاعاتی را کسب کنیم.
پس با این حساب، برای نخستین بار، به بررسی قابلیت ها‌ی شیمیایی هاله‌ی بیرونی به‌وسیله‌ی طیف‌سنجی نجومی پرداخته شد.
این در حالی است که بررسی‌ها‌ی صورت پذیرفته دررابطه با ۲۸ نمونه از ستاره‌ها‌ی قرمز غول‌پیکر بسیار دور‌تر از خورشید خودمان بوده است.
طیف‌سنجی نجومی به این صورت است که نور ستاره‌ی مورد نظر را به فرکانس‌ها‌ی تشکیل‌دهنده‌ی آن تفکیک می‌کنند
تا متوجه ترکیبات شیمیایی تشکیل‌دهنده‌ی ستاره بشوند.

قابلیت شیمیایی هاله‌ی بیرونی کهکشان ها

از بررسی ساختار شیمیایی ستاره‌ها، می‌توان به شرایط محیط تولد آن‌ها نیز پی برد.

بنابراین، از شباهت‌ها‌ی زیادی در ترکیبات شیمیایی ستاره‌ها‌ی نزدیک کهکشان‌ها‌ی کوتوله مانند سجیتریوس و ابر بزرگ ماژلانی برخوردار بوده است.
همچنین این شواهد بیانگر این است که در نواحی بیرونی هاله‌ی ستاره‌ای ، شامل تعداد یک یا بیش‌تر از کهکشان‌ها‌ی کوتوله‌ی پر‌جرمی است که از راه شیری جدا شده‌اند.
این در حالی است که هااله‌ها‌ی ستاره‌ای، از اجزای معمول کهکشان‌ها‌یی مانند راه‌شیری می باشند.

در این پژوهش از ۱۰۰ ساعت از داده‌ها‌ی تلسکوپ‌ها‌ی موجود در هر دو نیم‌کره‌ی شمالی و جنوبی بهره مند شده است.
از جمله مهم‌ترین تلسکوپ‌ها‌ی بهره مند شده ، می توان به تلسکوپ بسیار بزرگ Kueyen در رصد‌خانه‌ی جنوبی اروپا در پارانال، دو تلسکوپ در شیلی و Hobby Eberly در تگزاس اشاره است.