آمریکا به‌دلیل نگرانی‌های امنیتی مانع از فعالیت هواوی با شرکت‌های مخابراتی آمریکایی شده است!

آمریکا به‌دلیل نگرانی‌های امنیتی مانع از فعالیت هواوی با شرکت‌های مخابراتی آمریکایی شده است!

ممنوعیت فعالیت هواوی با شرکتهای مخابراتی آمریکا در این گزارش از دروازه به ممنوعیت فعالیت هواوی با شرکتهای مخابراتی آمریکا می پردازیم  . با توجه…

با همکاری هواوی و BOE نخستین گوشی انحناپذیر عرضه خواهد شد

با همکاری هواوی و BOE نخستین گوشی انحناپذیر عرضه خواهد شد

نخستین گوشی انحناپذیر در این مقاله از دروازه درباره نخستین گوشی انحناپذیر و همکاری شرکت هواوی و BOE Technology، تولیدکننده‌ی پنل‌های اولد انحناپذیر، در جهت ارائه…