دروازه اخبار دیجیتال و فن آوری

پروژه ی SUBSEA ناسا

مطالعه‌ای اکتشافی SUBSEA ناسا در عمق آب های هاوایی

eonline724.ir

پروژه ی SUBSEA ناسا

در این مقاله از دروازه خبری منتشر شده مبنی بر اینکه ناسا به عمق آب های هاوایی سفر کرده است تا پروژه ی SUBSEA ناسا  را در جهت آزمایش احتمال زندگی کردن در قمرهای سیاره‌های زحل و مشتری را کشف کند.

گفته می شود که چندین هزار فرسخ از سواحل جزیره‌ی بزرگ هاوایی و در عمق بیش از ۳ هزار فیتی پایین سطح اقیانوس چشمه‌های جوشانی از یک آتش‌فشان دریایی مشاهده می شود که و مکانی با عمق بسیار در زیر دریا که امکان دارد تا درس‌هایی جهت جستجوی زندگی فرازمینی داشته باشد.
بنابراین لازم است بدانید که در این مکان ناسا و شرکای آن اکتشافات دریایی و فضایی را با عنوان پروژه‌ی SUBSEA  آغاز کنند.
این در حالی است که درس های های به دست آمده ، برای هر دو مفید واقع شده است و به طراحی ماموریت‌های آینده‌ی علمی در منظومه شمسی کمک بسزایی خواهد کرد.
گفتنی است که ظاهرا قمرهای انسلادوس سیاره زحل و قمر اروپای مشتری از  اقیانوس‌های مایع وفعالیت‌های هیدروترمال (فرایندهای مرتبط با فعالیت‌های آتشفشانی) در زیر پوسته‌ی یخی خود داشته باشند.

همچنین قابل ذکر می باشد که فواره‌های یخ، بخار آب و ترکیبات آلی که
از قطب جنوبی انسلادوس (یکی از قمرهای زحل) امکان فوران شدن را دارند.

پروژه ی SUBSEA ناسا

خوب است بدانید که  منطقه های روی زمین با شباهت‌های کلیدی به مقصدهای عمیق فضایی،با نام  محیط‌های آنالوگ شناخته می شوند.
بنابراین ناسا پروژه‌ی SUBSEA  را که چشمه‌های آتش‌فشانی زیر دریایی در هاوایی می باشد را هدف قرار داده است
که کوه لویهی هم شناخته می شود و آنالوگی برای این دنیای اقیانوسی به شمار می رود.

لویهی جای مناسبی برای آزمون پیش‌بینی‌ها در مورد سیستم‌های هیدروترمال کف دریا و توانایی آن‌ها در حمایت از زندگی است.
پژوهش‌های قبل عمدتا روی جاهایی که صفحات تکتونیکی به هم می‌رسند، تمرکز کرده بود
ولی کوه دریایی لویهی حاوی ماگمایی است که از میان یکی از این ص محسوب می شود
که دانشمندان فکر می کنند به آتشفشان‌های دریایی انسلادوس و اروپا شباهت دارد .
گروه علمی مشارکت کننده در پروژه‌ی SUBSEA، شرایط اطراف چشمه‌های زیر دریایی لویهی
را در دامنه‌ی وسیعی از فشارها و دماهای مختلف مورد بررسی قرار خواهند داد.
در نهایت نیز باید عنوان کرد که تجربه ای که از این پروژه برای آن ها کسب شود سبب می شود
تا درک ما از شرایط حمایت کننده‌ی زندگی در دیگر دنیاهای اقیانوسی بیشتر شود.