پشتیبانی از گیف در استوری ها هم به قابلیت اینستاگرام اضافه خواهد شد

فایل گیف در استوری اینستاگرام در آینده‌ای نزدیک کاربران می‌توانند از فایل گیف در استوری اینستاگرام استفاده کنند. این قابلیت با همکاری دو شرکت فیس…