استخدام کارشناس کامپیوتر خانم درگروه اعتمادسازان تجارت الکترونیک

گروه اعتمادسازان تجارت الکترونیک گروه اعتمادسازان تجارت الکترونیک جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. ردیف عنوان…