گزارش عملکرد ۱۰۰ روزه وزارت ارتباطات

گزارش عملکرد ۱۰۰ روزه وزارت ارتباطات

عملکرد ۱۰۰ روزه وزارت ارتباطات در این مطلب به عملکرد ۱۰۰ روزه وزارت ارتباطات می پردازیم . وزارت ارتباطات مجری سیاست‌های فنی حوزه رجیستری وزیر ارتباطات راجع به رجیستری تلفنهای همراه گفت: بحث ثبت…