بالاترین سهم بازار لنزهای قابل تعویض دوربین های دیجیتال هم به کانن تعلق گرفت

بالاترین سهم بازار لنزهای قابل تعویض دوربین های دیجیتال هم به کانن تعلق گرفت

 لنز‌های قابل‌تعویض در دوربین‌های دیجیتال کانن این بار هم بالاترین سهم جهانی بازار برای لنز‌های قابل‌تعویض در دوربین‌های دیجیتال را به خود اختصاص داد. این…