افشاگری اقدام به فاش کردن رندرهای رسمی گوشی منعطف موتورولا ریزر ۲۰۱۹ کرده است!

افشاگری اقدام به فاش کردن رندرهای رسمی گوشی منعطف موتورولا ریزر ۲۰۱۹ کرده است!

گوشی انعطاف پذیر موتورولا ریزر ۲۰۱۹ در این گزارش از دروازه می خوانی که اخیرا یک افشاگر ، رندرهای رسمی از گوشی انعطاف پذیر موتورولا…