دروازه اخبار دیجیتال و فن آوری

هواپیماهای Gremlin

پرتاپ هواپیماهای Gremlin گروهی از هواپیماهای بدون سرنشین

eonline724.ir

هواپیماهای Gremlin

برنامه نظامی جدید آمریکا با نام هواپیماهای Gremlin

بر اساس  برنامه Gremlin پرتاب و بازیابی پهپادهای با اندازه‌های بزرگ درست در میانه‌های آسمان ممکن خواهد شد.

هواپیماهای Gremlin گروهی از هواپیماهای بدون سرنشین میباشند.
این هواپیماها قادرند از داخل هواپیماهای سرنشین‌دار:
برای انجام ماموریت در میانه‌های آسمان رها شوند و مجددا به آشیانه خود بازگردند.
این اطلاعات را سازمان پروژه‌های تحقیقاتی پیشرفته دفاعی یا همان دارپا (DARPA –> Defense Advanced Research Projects Agency) اخیرا رسانه‌ای کرده است.
با عملی شدن برنامه Gremlin ، خلبانان قادر می‌شوند پهپادها را در زمان نیاز برای انجام ماموریت ارسال کنند.
خلبانان مجددا پهبادها را به مبدا یعنی هواپیمای بزرگ در حال پرواز خود فراخوانی کنند.
به عبارت دیگر، هم در زمان ارسال و هم در زمان بازگشت پهپاد به خانه:
هر دو هواپیما (سرنشی‌دار و بدون سرنشین) در حال پرواز هستند.

هواپیماهای Gremlin

پروژه Gremlin طرح جدیدی نیست و دارپا پایه‌های اولیه پروژه را در سال ۲۰۱۵ تشریح کرد.
بعد از تکمیل فاز اول، اکنون دارپا مشغول توسعه فاز دوم برنامه Gremlin است. فاز اول نشان داد پرتاب و فراخوانی پهپاد در آسمان امری شدنی و ممکن بوده و تنها باید تغییرات کوچکی در هواپیمای میزبان (سرنشین‌دار) اعمال شود. ولی در فاز دوم برنامه Gremlin دو مفهوم سیستمی توسعه داده شوند تا به این وسیله هواپیماهای سرنشین‌‎دار بتوانند حین پرواز در آسمان، پهپادهایی با قابلیت حمل تجهیزات ویژه را پرتاب و مجددا فراخوانی کنند.

به این ترتیب، محدوده و انعطاف‌پذیری ماموریت انجام‌شده با پهپادها افرایش یافته و هزینه‌ ناشی از آن‌ها به میزان قابل توجهی کاهش پیدا خواهد کرد.
بعد از اتمام فاز دوم برنامه Gremlin نوبت به فاز سوم می‌رسد. با راه‌اندازی این فاز، هر هواپیمای سرنشین‌دار و میزبان قادر می‌شود تا حین پرواز خود چندین پهپاد را راهی ماموریت‌های جداگانه کرده و مجددا بتواند آن‌ها را با موفقیت به سکوی پرتاب اولیه خود فراخوانی کند.
بر اساس زمان‌بندی دارپا، نخستین پروازهای آزمایشی در سال ۲۰۱۹ اجرا خواهند شد.