دروازه اخبار دیجیتال و فن آوری

عناصر شکل گرفته ماه

با توجه به مدل های ناسا ، ماه از عناصر کره زمین شکل گرفته است!

eonline724.ir

عناصر شکل گرفته ماه

در این گزارش از دروازه به عناصر شکل گرفته ماه پرداخته می شود.
به نظر می رسد یکی از قابل قبول ترین تئوری ها درخصوص با چگونگی شکل گیری ماه ، برخورد سیاره زمین با یک جرم دیگر می باشد.
این در حالی است که جدیدترین مدل های ناسا بیانگر این می باشد که احتمال دارد این فرضیه چندان هم دقیق و درست نباشد!

بنابراین فرضیه محبوبی در بین بیشتر اخترشناسان به تایید رسیده است
که  بعد از برخورد کره زمین با یک جرم برخوردار از ابعاد مشابه سیاره مریخ، که آن هم به عنون قسمتی از یک جسم بزرگتر
شناخته می شده، این همسایه‌ی مدارگرد ما به وجود آمده است.
ولی اکنون به نظر می رسد که  بایستی در درستی این فرضیه تجدید نظر کرد.

عناصر شکل گرفته ماه

از همین رو گفتنی است که اخیرا محققان ناسا به توسعه مدل جدیدی پرداخته اند که می تواند نشان دهد
تا کره ماه از متریال مشابه عناصر کره زمین متولد شده است، نه آن جرم کیهانی که سیاره‌ی ما با آن مواجه شده است.

بنابراین با توجه به این تحقیقات، شبیه‌سازی پروسه شکل‌گیری ماه از طریق ۱۴ عنصر فرار فلز دوست
که در نمونه‌های جمع‌آوری شده طی ماموریت‌های آپولو وجود داشته‌اند، انجام شد
که نتایج آن منجر به درک مفاهیم پیچیده‌ای شده است که قبلا به دست نیامده بودند.
همچنین بر اساس گفته این دانشمندان، غلظت این مواد می‌تواند به صورت واضح ، بیانگر اتفاقات رخ داده شود.
از همین رو ، نتایج شبیه‌سازی حاکی از آن می باشد که ارتباط و همبستگی بسیار قدرتمندی میان عناصر زمین و قمرِ ساخته شده از مواد سازنده آن وجود دارد، ولی  این مسئله برای ماه و جرم هم‌سایز مریخ که با کره زمین برخورد داشته است، حکم فرما نمی باشد.