دروازه اخبار دیجیتال و فن آوری

زمین در انتظار ششمین انقراض بزرگ

آیا کره ی زمین در انتظار ششمین انقراض بزرگ خود خواهد بود؟

eonline724.ir

زمین در انتظار ششمین انقراض بزرگ

در این مطلب می خوانیم که بسیاری از دانشمندان بر این باورند که
پس از حدود ۵۴۰ میلیون سال از پنجمین انقراض بزرگ، تا پایان قرن حاضر،
کره ی زمین در انتظار ششمین رویداد انقراض بزرگ خواهد بود.

زمین در انتظار ششمین انقراض بزرگ

همچنین با این وجود گفتنی است که آنالیزهای ریاضی جدید در رابطه با چرخه جهانی کربن به این نتیجه می رسند
که انتشار هولناک گازهای گلخانه ای سیاره‌ی زمین را به سوی یک رویداد بزرگ می کشاندکه موجب ویرانی کره ی زمین خواهد شد.

دنیل روتمن، ژئوفیزیکدانی از موسسه ام‌آی‌تی، با بررسی نوسانات چرخه‌ی کربن جهانی در
خشکی‌ها،
اقیانوس‌ها
و جو زمین
طی ۵۴۲ سال گذشته  این پیش بینی را کرد.
همچنین در این مطالعه روتمن، ۳۱ رویداد ایزوتوپ‌های کربن، از جمله جریان کربن‌های ۱۲ و ۱۳ را شناسایی کرده است.
نسبت فراوانی این دو ایزوتوپ کربن در تاریخچه زمین بسیار تفاوت دارند.

وی با در اختیار داشتن پایگاه داده‌ای از ارزیابی‌های میزان توده‌ی کربن در اقیانوس‌های جهان در هر رویداد تاریخی به این نتیجه رسید که نشان می‌داد، در اکثر موارد، حجم کربن تا حد معینی باقی مانده بود.
ولی در بعضی موارد، از جمله چهار مورد از پنج رویداد انقراض بزرگ که بسیاری از اشکال حیات در زمین منقرض شدند، این میزان از حد آستانه هم عبور کرده است.
این در حالی است که با وجودی که می‌دانیم این نتایج نمی‌تواند لزوما به معنای رویداد انقراضی بزرگ دیگری باشد،ولی بر اساس شواهد دیگری که در مورد میزان سطح کربن به دست آوردیم، قطعا رویداد فاجعه‌باری در انتظار سیاره‌ی ماست.

با انتشار گازهای گلخانه‌ای و وارد شدن زمین به دوره‌ای برگشت‌ناپذیر،
این امکان هست که تا ‌پایان قرن بیست و یکم شاهد رویداد انقراضی ششم باشیم

روتمن گفت:

مشخص است که میزان مشخصی تغییرات وجود دارند که اساسا قابل بازگشت نیستند.

زمین در انتظار ششمین انقراض بزرگ

 گفتنی است که در محاسبات روتمن، سطح کربن به دو حالت به سطح فاجعه بار خواهد رسید.
یکی از این موارد، پخش شدن گاز دی‌اکسید‌کربنی می باشد
که به آهستگی با گذشت هزاران و حتی میلیون‌ها سال به وجود می‌آید و به سطح فاجعه‌آمیز می‌رسد.
مورد دیگر در یک دوره‌ی زمانی بسیار کوتاه‌تر رخ می‌دهد،
در این مورد تغییرات زیادی در حجم کربن اتفاق می‌افتد که می‌تواند تنها در عرض چند دهه به وقوع بپیوندد.
حتما با گزینه ی دوم آشنایی دارید،
بله صحبت از انتشار فزاینده گازهای گلخانه‌ای از شروع دوران صنعتی از اواسط قرن هیجدهم تاکنون است.

همچنین روتمن پیش‌بینی می‌کند که با افزوده شدن حدود ۳۱۰ گیگاتن کربن به اقیانوس‌های جهان، میزان چرخه کربن از حد آستانه رد می شود.. چیزی که به عقیده بسیاری از کارشناسان، تا سال ۲۱۰۰ اتفاق می‌افتد و به گفته محققان در آن زمان، سیاره‌ی ما وارد «قلمروی کاملا ناشناخته می‌شود

روتمن بیان می کند:
با توجه به این مشخصات به دست آمده ،مشخصا نشان نمی‌دهد که این فاجعه در آینده‌ای نزدیک اتفاق می‌افتد.
ولی نشان می‌دهد که اگر چرخه کربن به همین ترتیب باقی بماند، سیاره‌ی زمین وارد دوره‌ای می‌شود که دیگر پایدار نخواهد بود و این پیامدهای فاجعه‌باری در پی خواهد داشت.
در اصطلاح زمین‌شناختی، این تغییرات الگوهای کربن با انقراض‌های عظیم همراه بوده‌اند.

به بیان دیگر، برای جلوگیری از این اتفاق ناگوار، ما انسان‌ها باید  چاره ای را بیاندیشیم.
همچنین روتمن اضافه می کند  که این اتفاق، رویدادی نیست که یک شبه اتفاق بیفتد، اما چنین رویدادی می‌تواند در عرض هزار سال رخ دهد، ولی با فعالیت‌های انسانی و انتشار بی‌رویه گازهای گلخانه‌ای خصوصا در خلال دو قرن گذشته، این پدید می‌تواند تا سال ۲۱۰۰ اتفاق بیوفتند.