دروازه اخبار دیجیتال و فن آوری

درپی تحریمات آمریکا علیه ایران، نشریات علمی دنیا کمتر از ۱۵ درصد مقالات علمی را بازگرداند!

eonline724.ir

بازگرداندن مقالات علمی در پی تحریمات

در این مقاله از دروازه در مورد بازگرداندن مقالات علمی در پی تحریمات ، می خوانیم.
با توجه به گزارش منتشر شده از سوی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شیراز  ،  تحریم‌های آمریکا علیه ایران
موجب شده است تا نشریات علمی دنیا کمتر از ۱۵درصد از مقالات نویسندگان کشورمان را بازگردانند.

این در حالی است که اکنون مجتبی زبرجد، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شیراز هم با ذکر  تأثیر تحریم‌ها بر وضعیت علمی دانشگاه عنوان کرده است که به دنبال تحریمات علیه ایران،  حدودا ۱۵درصد  از مقالات کشورمان توسط نشریات علمی دنیا بازگردانده شده است.
همچنین او با اشاره به اینکه نگاه دانشگاه بر پایه‌ی دیپلماسی علمی است گفت :

این رویکرد دانشگاه ایجاب می‌کند در وضعیت فعلی در مسیر دیپلماسی علمی و عقد تفاهم‌ نامه‌ ها گام برداریم.

بازگرداندن مقالات علمی در پی تحریمات

با این وجود  ، زبرجد در ادامه افزود که پارسال هم ، دانشگاه شیراز در نظام رتبه‌بندی isc در رتبه‌ی سوم و در بین کشور های اسلامی رتبه‌ی بیست‌وپنجم را به خود اختصاص داده بود.
هم اکنون هم ، این دانشگاه موفق شده است تا در رتبه‌بندی نظام تایمز رتبه‌ی هشتصدم را  به دست آورد و در رشته‌ی مهندسی و فناوری هم جایگاه پانصدویکم تا ششصدم را از آن خود کرده است.
علاوه بر این نیز ، معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه شیراز هم در اظهار نظر خود گفت :

این دانشگاه برای تقویت تعامل صنعت و جامعه و دانشگاه، محلی را درنظر گرفته که به صنایع ملی و استانی بپردازد تا رابطه‌ی مستمر میان صنعت و جامعه ایجاد کند.