دروازه اخبار دیجیتال و فن آوری

ایران رشد ۱۲.۵درصدی تولید ناخالص داخلی

در سال۱۳۹۵ ایران رشد ۱۲.۵درصدی تولید ناخالص داخلی داشته است

eonline724.ir

ایران رشد ۱۲.۵درصدی تولید ناخالص داخلی

تولید ناخالص داخلی ایران با احتساب نفت در سال گذشته،طبق محاسبات بانک مرکزی، رشد ۱۲.۵ درصدی  به خود گرفته بود.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبات تجدید نظر در ارقام حساب‌های ملی ایران بر اساس سال پایه ۱۳۹۰ را تا ارقام سال ۱۳۹۵ محاسبه و تکمیل کرده است.
این رقم های حساب‎های ملی سال ۹۵ مقدماتی هستند و در معرض تجدید نظر قرار دارند.
گزارشی از محاسبات اولیه‌ی تولید ناخالص کشور را بانک مرکزی انتشار داده است که براساس آن:
تولید ناخالص داخلی (GDP) ایران با احتساب نفت ۱۲.۵ درصد و بدون احتساب نفت ۳.۳ درصد رشد داشته است.
تولید ناخالص ملی از ۶۶۹۱.۱ هزار ریال به ۵۹۴۶.۷ هزار میلیارد ریال رسیده است. (برحسب قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰)

ایران رشد ۱۲.۵درصدی تولید ناخالص داخلی

داده‌های رسمی مورد نیاز برای محاسبه رشد اقتصادی از منابع رسمی از قبیل جهاد کشاورزی، وزارت نفت، طرح آماری کارگاه‌های بزرگ صنعتی و طرح آماری فعالیت‌های بخش ساختمان (اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی)، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو در بخش خدمات آمار با توجه به فعالیت‌های مربوط تهیه شدند.

عمده‎ترین منابع آماری

عمده‎ترین منابع آماری برای محاسبه اقلام هزینه ناخالص داخلی منابعی نظیر طرح آماری بودجه خانوار در مناطق شهری ایران (اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی)، پرداختی‌های خزانه‌داری کل کشور (وزارت امور اقتصادی و دارایی)، آمار صادرات و واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران و آمار تراز پرداخت‌های خارجی کشور (بانک مرکزی) بودند.

بررسی‌ها نشان می‌دهند :
ارزش افزوده فعالیت‌های نفت (۹.۸ درصد)،
صنعت (۰.۸ درصد)‌،
بازرگانی،
رستوران و هتلداری (۰.۷ درصد)،
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات (۰.۷ درصد)
از رشد اقتصادی را تشکیل داده‌اند و نقش عمده‌ای در افزایش رشد تولید ناخالص داخلی ایفا کرده‌‎اند و
ارزش افزوده‌ی ساختمان (۰.۸- درصد) نقش کاهنده در تولید ناخالص داخلی داشته است.

ایران رشد ۱۲.۵درصدی تولید ناخالص داخلی

 • افزایش نرخ رشد ارزش افزوده‌ی کشاورزی نسبت به دوره مشابه سال قبل ۴.۲ درصد
 • به دلیل رفع محدودیت‌ها و افزایش تولید و صادرات نفت خام در گروه نفت، فرآورده‌های پالایشگاهی، میعانات گازی و نیز افزایش تولید و صادرات گاز طبیعی، ارزش افزوده ۶۱.۱ درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد کرده است.
 •  رشد ۶.۹ درصدی  گروه صنعت که مساعدات بانکی به این بخش نقشبسیار زیادی در رشد این صنعت
  ایجاد کرده است.
 •  بخش ساختمان هم نرخ رشد ۱۳.۱- درصدپیش بینی شده که انتظار می‌رود با پرداخت هزینه‌های عمرانی دولت – که سهم عمده در بخش رونق ساختمان دارد – با بهبود عمده همراه شود و رشد این بخش را مثبت کند.
 • در بخش تجارت خارجی، صادرات از نرخ رشد ۴۱.۳ درصد و واردات از نرخ رشد ۶.۱ درصدی بهره برده اند.
 • ارقام هزینه‌ی نهایی نشان می‌دهند اقلام مصرف خصوصی، مصرف دولتی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، صادرات و واردات کالاها و خدمات به ترتیب از رشدی معادل ۳.۸، ۳.۷، ۳.۷-، ۴۱.۳ و ۶.۱ درصد دارا بودند.
 • تشکیل سرمایه ثابت ناخالص که شامل دو بخش ماشین‌آلات و ساختمان است، کاهش رشد ۳.۷ درصدی داشته است.
  در بخش ماشین‌آلات به دلیل واردات قابل توجه کالاهای سرمایه‌ای و همچنین افزایش تولید داخلی کالاهای صنعتی‌ که ماهیت سرمایه‌ای دارند، شاهد رشد ۵.۶ درصدی بودیم؛ ولی در بخش ساختمان به علت کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی کاهش رشد ۷.۴ درصد داشته است.